Dorpsraad Schoondijke is de schakel tussen de bewoners en de gemeente Sluis, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de gemeente Sluis.

Doormiddel van overleg met instanties en bedrijven zorgen we ervoor de leefbaarheid in Schoondijke te behouden en te verbeteren.

Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken!

Er kan altijd een mail gestuurd worden naar dorpsraadschoondijke@gmail.com we proberen zo snel mogelijk een reactie te geven op de ingekomen mails.