Schoondijke is een dorp in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp heeft ongeveer 1500 inwoners. In de middeleeuwen lag Schoondijke op een iets andere plek en werd het ‘Vulendike’, ‘Sconendica’ en ‘Sconendike’ genoemd.

Doordat Oud-Schoondijke opzettelijk onder water is gezet (inundatie) door militairen, is het verdwenen. Het nieuwe Schoondijke bevindt zich in de Generale Prins Willempolder.

polder

Deze polder is een van de grootste bedijkingsprojecten die ooit in Zeeland zijn uitgevoerd. Deze bedijking vond plaats na de Vrede van Münster (1648). De Generale Prins Willempolder betrof een gebied van 1975 ha en werd aangelegd volgens de gebruiken van de Renaissance: een regelmatig patroon van elkaar loodrecht snijdende kaarsrechte wegen. De langste was de centrale Lange Herenweg van Oostburg, via Schoondijke, naar Sasput. Op het kruispunt van de Lange Herenweg en de Willemsweg werd het nieuwe kruiswegdorp Schoondijke gebouwd. Dit was vernoemd naar het eerder verdwenen dorp. De Generale Prins Willempolder wordt begrensd door de Tragel, de Statendijk, de Steenhovensedijk, de Philipsweg, de Kaas en Broodse Dijk en de Maaidijk. Boerderijen hebben namen als: Levensmoed, Welgelegen, Bruhane, Kruisweg, Prins Willem, Jentohoeve, en De Kienstee.

 

Tot Schoondijke behoorde de buurtschap Sasput en de Rooms-Katholieke parochie had tot eind 2002 een kerkje in het noordelijk gelegen buurtschap Slijkplaat. Schoondijke is in de Tweede Wereldoorlog (vlak voor de bevrijding) ernstig getroffen door granaten en vliegtuigbommen. Het dorp is nagenoeg volledig herbouwd na de oorlog in een voor die tijd typisch kaarsrecht stratenplan en typische architectuur.

rotonde

Dit is nog goed te zien aan het voormalige gemeentehuis en de drie kerken in het dorp.

   

Het centrale plein in het dorp (‘de Brink’) herbergde heel lang de in de wijde omtrek bekende ‘centrale winkel’ en bakkerij Goethals, eveneens een begrip in West Zeeuws-Vlaanderen. Verder was er een rotonde, waar vier hoofdwegen tezamen kwamen. Hier bevond zich Hotel De Zwaan, oorspronkelijk voor handelsreizigers bedoeld. Dit is gemoderniseerd, maar de oude gevelsteen is er nog steeds.

Schoondijke had een lagere landbouwschool, later landbouwpraktijkschool. Dit was een unieke instelling. Begin 21e eeuw is deze echter gesloten. Op de plek van de landbouwpraktijkschool is in de laatste jaren een ‘Technopark’ gekomen, met technisch georiënteerde bedrijven.

Hiernaast heeft Schoondijke in de jaren ’50 van de 20e eeuw nog een katholieke middelbare school gekend, die was gevestigd in een kamp van nissenhutten ten oosten van het dorp. Later is deze naar het meer centraal gelegen Oostburg verhuisd.

In het dorp staat de korenmolen Hulsters Molen, een rijksmonument.