Nieuwe Agenda JAARVERGADERING

Beste mensen uit Schoondijke en andere betrokkenen,
Graag nodigen wij, als dorpsraad, u uit voor onze jaarvergadering.

Jaarvergadering woensdag 16 januari 2019, Inloop vanaf 19.00 uur.

Aanvang 19.30 uur in ‘Het Klinket’ aan de Sasputsestraat 14 te Schoondijke.

Agenda

1.    Welkom door de voorzitter

2.    Mededelingen en vaststellen van de agenda.

2.a Presentatie Royal Haskoning DHV namens RWS betreffende de aanpassing   

      Willemsweg buiten de bebouwde kom Schoondijke.

3.    Verslag jaarvergadering 2018

4.    Commissie voor zorg en eenzaamheid

5.    Informatie Multi-Functioneel-Centrum

6.    Pauze

7.    Terugblik 2018 / vooruitblik 2019

8.    Financieel verslag / Kascontrole door J. Koster en François Dees

9.    Bevrijding 75 jaar

10. Laatste loodjes herinrichting

11. Wat staat er verder nog te gebeuren in Schoondijke

12. Rondvraag

13. Sluiting

Mensen die willen komen en geen vervoer hebben, kunnen dat t/m 14 januari 2019 telefonisch melden bij: Lau Oosthoek tel. 0117-401316.

Wij spreken dan het vervoer met u af.

 

Na de vergadering willen we weer graag met een hapje en een drankje proosten op het nieuwe jaar.
Dorpsraad Schoondijke, secretariaat, Marlies Bosman Veldstraat, Schoondijke

E-mail: drschoondijke@zeelandnet.nl  Website: http://www.schoondijke.info

Nieuwe Agenda Jaarvergadering 16-01-2019