Nieuwsbrief 8 is op de site geplaatst.
In deze nieuwsbrief van maart 2016 vindt u het volledige verslag van onze jaarvergadering op 20 januari jl.
Ook staat er onder andere nog extra informatie op over de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting die inmiddels hebben plaatsgevonden in de Damstraat en Dorpsstraat

Nieuwsbrief 8