Vanaf februari is er door de dorpsraad al regelmatig overlegd met de gemeente en het architectenbureau over de plannen voor ons nieuwe centrum. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het eerste voorontwerp wat we graag aan iedereen willen presenteren.

Op 14 april om 19.30 uur wordt bij ‘Het Klinket’ het eerste voorontwerp van ons nieuwe centrum gepresenteerd.

 

 

 

 

Presentatie eerste voorontwerp