Op maandag 20 oktober 2014 zullen de 4 architectenbureaus die gekozen zijn, zich presenteren aan de gemeente, dorpsraad en CPC. Aan de hand van deze presentaties zal een keuze gemaakt worden welk bureau het plan voor ons nieuw in te richten centrum mag ontwerpen. Zodra het plan klaar is zal het aan u gepresenteerd worden tijdens een inwonersbijeenkomst in de Moaneblusser.

Presentaties van architectenbureaus