Beste mensen uit Schoondijke,

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering.
Deze jaarvergadering staat in het teken van de herinrichting van de kern van ons dorp.
U kunt op deze avond kennismaken met het gekozen architectenbureau ‘Bosch en Slabbers’ en met mensen van de gemeente Sluis die bij de plannen betrokken zijn. Tevens kunt u kennismaken met de nieuwe werkgroep die plaatsneemt in het pilotproject met de gemeente, dorpsraad en het architectenbureau voor de herinrichting.
De wethouders mevr. Chris van de Vijver en dhr. Albert de Bruijn van de gemeente Sluis zullen ook aanwezig zijn.

Wij als dorpsraad willen deze bijeenkomst gebruiken om samen met zoveel mogelijk Schoondijkenaren een toost uit te brengen op het prille nieuwe jaar. Wij willen dit graag als een jaarlijks terugkerend element aan de te houden jaarvergadering koppelen.

Jaarvergadering maandag 26 januari 2015,

aanvang 19.30 uur in ‘de Moaneblusser’ te Schoondijke.

 

Agenda

– Welkom door de voorzitter

– Mededelingen 

– Terugblik afgelopen jaar / vooruitblik komend jaar

– Voorstellen Nieuwe werkgroep herinrichting dorpskern

– Presentatie Architectenbureau Bosch en Slabbers (afd. Middelburg)

– Pauze  (Jaarrekening, Statuten en Huishoudelijk reglement liggen ter inzage)

– Vaststellen jaarrekening en begroting

– Presentatie gemeente betreffende de in 2015 te starten rioleringsplannen

– Mededelingen van en vragen aan de wethouders

– Rondvraag

– Sluiting
Na de vergadering is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Wij hopen u in grote getale te mogen ontmoeten op maandag 26 januari 2015

 

 

 

 

Uitnodiging jaarvergadering