Verslag jaarvergadering

16 januari 2019

Aantal aanwezigen: ± 85

 

1.     Welkom door de voorzitter

Voorzitter Lau Oosthoek heet iedereen van harte welkom op onze jaarvergadering met afsluitende nieuwjaarsborrel en wenst iedereen nog een gezond en goed 2019.

 

Een bijzonder woord van welkom voor:

·         Stefan Bosman, Beleid en Beheer van de gemeente Sluis. (MFC)

·         De mensen van LAB Aannemersbedrijf, Sander den Hollander. (MFC)

·         Namens “Architectenbureau Alliantie” uit Goes, Herwig Minnen (MFC)

·         Namens Porthos Jessica van As (Zorg en eenzaamheid)

·         En Martin van Moolenbroek Royal Haskoning DHV (RWS) (Aanpassing Willemsweg buiten de bebouwde kom)

 

2.    Mededelingen en vaststellen van de agenda.

Gewijzigde agenda (door vragen van sprekers en reistijd)

Er liggen enkele financiële verslagen om in te zien wat wij uitgegeven hebben en aan subsidie hebben binnengekregen (wordt behandeld bij punt 8 van de agenda)

Er ligt een lijst met internetadressen van Onze Dorpsraad en Schoondijke Actief en over de Inloopavond voor laaggeletterde bij Jota in Oostburg 17 januari 2019

 

2.a Presentatie Royal Haskoning DHV namens RWS betreffende de aanpassing   

     Willemsweg buiten de bebouwde kom Schoondijke.

 Het woord is aan Martin van Moolenbroek van Royal Haskoning DHV:

We beginnen in april 2019 met de aanpassing van de Willemsweg buiten de bebouwde kom. Ondanks dat er in september al een informatieavond is geweest, vinden we het toch belangrijk om vanavond de plannen nog eens goed toe te lichten:

(presentatie wordt tevens digitaal weergegeven d.m.v. beelden).

·         Het betreft een recht stuk tot 100 m na de Statendijk. Het Waterschap neemt na voltooiing de Willemsweg over.

·         Weg wordt versmald naar 4.5 m. Aan de Oostburgse kant gaat er 3 m af.

·         Er komt één fietspad met 2 richtingen aan de N.O. kant.

·         Twee kruisingen worden verhoogd.

·         Alles wordt 60km zone.

·         Er komt een oversteekplaats bij Loods nr. 62.

·         De waterleiding over het hele traject wordt vernieuwd.

·         Oude elektriciteit kabels worden gerooid.

·         De Willemsweg wordt volledig afgesloten. Daardoor komen er omleidingen.

Planning:

·         14 feb. aanbesteding en april 2019 start de uitvoering.

·         Uiterlijk 19 juli 2019 dient het project voltooid te zijn, afhankelijk van weer en afspraken derden.

·         Communicatie: omgevingsmanager, toezichthouder, websites, brieven, gemeente.

Vragen/antwoord:

·         ook tractoren moeten via de omleiding.

·         2 trailers kunnen passeren. De weg wordt 4.5m breed.

·         Afwerking is belangrijk.

·         Momenteel veel putten langs het traject!! De grasbetonrij wordt 60cm i.p.v. 40cm breed!!!

 

3.   Verslag jaarvergadering 2018

Voorzitter gaat bladzijde voor bladzijde het verslag door. Er zijn geen opmerkingen.

Dank aan de maker van het verslag (Debora Dusarduijn)

 

4.   Commissie voor zorg en eenzaamheid

Jessica van As van de Gemeente doet verslag van bijeenkomst in oktober 2018.

Ondersteund door een Powerprintpresentatie:

 • Hieronder een samenvatting

·         oktober 2018; Conferentie van de 3 gezamenlijke uitvoeringsorganisaties. Ongeveer 100 deelnemers uit diverse instellingen in Zeeuws- Vlaanderen waren aanwezig.

 • Werkgroep die aan de slag gaat met actiepunten:
 • Wens voor centraal meldpunt in iedere gemeente, Zeeuws- Vlaamse P.r. campagne rondom het thema eenzaamheid
 • Wat is eenzaamheid?:

“Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit)

 van bepaalde sociale relaties”

(Theo van Tilburg, Jenny de Jong Gierveld, 2007)

 

 • Landelijke cijfers eenzaamheid                              
 • 8 – 10 %  is sterk eenzaam / 30 – 32 % is matig eenzaam / 58 – 62 % is niet eenzaam
 • Risicogroepen: Jongeren, Mensen met een beperking, Chronisch zieken, (Niet)Westerse allochtonen, Alleenstaanden, Mantelzorgers/ex-mantelzorgers en Ouderen 75+.
 • Wat kunnen we doen? Zeeuws- Vlaams brede aanpak;
 •  Actiepunten werkgroep;

·         Lokale initiatieven tegen eenzaamheid;

·         Collectieve- preventieve aanpak – groepsactiviteiten;

·         Individuele aanpak- bij verder gevorderde eenzaamheid!!

 • Invalshoek Dorpsraad Schoondijke

Wij als dorpsraad willen samen met alle inwoners van Schoondijke in beeld krijgen wat er leeft en wat er speelt in ons dorp.  Kitty de Rijk en Marlies Bosman van onze Dorpsraad hebben samen met Jessica van As en Peter Bogaerts van Porthos aan tafel gezeten om dit te bespreken.  Toespraak van Kitty over initiatief van Dorpsraad en het vormen van een werkgroep. Verschillende vrijwilligers melden zich voor de nieuw te vormen werkgroep. Fantastisch!

5.   Informatie Multi-Functioneel-Centrum

Namens “Architectenbureau Alliantie” uit Goes, Herwig Minnen. (presentatie wordt ondersteund door prachtige beelden). Gekozen is voor laagbouw t.b.v. lichtere fundering én uitzicht achterburen.

 

 • Vragen/antwoorden:

·         Ruimtes kunnen tegelijk worden gebruikt, er wordt geen overlast verwacht.

·         Gemeente kiest voor 22 extra parkeerplaatsen!

·         In februari 2019 zal er een overleg zijn met omwonenden. De aanwezige speeltoestellen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

De Tekeningen blijven in het bezit van de Dorpsraad (bij Lau)

Twee tekeningen gaan naar de Seniorensoos.

 

6.   Terugblik 2018 / vooruitblik 2019

·         Jaarvergadering.

·         Nieuwsbrieven

·         Afronding van het plein, de Dorpsstraat en de Damstraat.

·         Opening van het plein.

Feestelijk weekend met alles erop en eraan voor jong en oud.

·         Moaneblusserfeesten /Trekkertrek in het 3de weekend van juni.

·         In maart is de wandel driedaagse gehouden.

·         Op 2 september is de Moaneblussers wandeltocht gehouden met 6, 12, 18, 30 en 36 km.

 • Diverse werkzaamheden

·         Oude fietspad richting Breskens verdwenen.

·         Fietspad richting Rotonde naar Oostburg vernieuwd.

·         Bij de Tragel is een nieuwe geleideconstructie aangebracht ter hoogte van de watergang.

·         Straten en trottoirs vernieuwd; Vincent van Goghstraat, Frans Halsstraat, Jan Tooropstraat Adriaan van Ostadestraat en de Jacob van Ruysdaelstraat.

·         Woningen Julianastraat afgebroken (nieuwbouw?) (Peter Seen nog geen bestemming).

·         Veiligheid en Parkeerzones.

·         Voor alle duidelijkheid binnen een parkeerzone mag je alleen in de daarvoor aangegeven vakken parkeren.

 

 • Snelheidsmetingen in Schoondijke in maart en april 2018:

·         Op een morgen 7:30 en 8:15 controle gehouden In Schoondijke

·         Willemsweg: weinig aanbod van verkeer drie hoge snelheden 68 en 70 Schoondijke in en 82 km/u Schoondijke uit.

·         Beatrixstraat: ook hier weinig verkeer en dit werd ook nog geremd door een verhuiswagen.

·         Op 22-03 maart nogmaals gecontroleerd (nu zonder dorpsraad) ook nu geen grove overschrijdingen waargenomen.

 

 • Bezoek van burgemeester Marga Vermuë op 15 september 2018

·         Rondrit op de step met de burgemeester en de Dorpsraad

·         Bezoek gebracht aan Technopark en de Theetuin “Nieuwe Haven” van Katja Haartsen.

 

 • Aantal inwoners 25 minder dan in 2017 (1460)

 

·         Woningen in Schoondijke erg gewild

·         Vooral voor starters en jonge gezinnen

 

 • Onze Dorpsraad krijgt heel veel ondersteuning van

·         Schoondijke Actief, die bestaan uit:

·         De activiteitencommissie de IJsclub en de Keet.

·         Buitengewoon Actief (met als motor Carlien Willemsen).

·         Ook een aantal ondernemers uit ons dorp zijn altijd van de partij.

·         Daarnaast zijn er elk jaar weer een groot aantal vrijwilligers die zich. belangeloos inzetten voor ons dorp (hartelijk dank hiervoor) (applaus).

 

 • Nieuwe Kerststal

·         Prachtige nieuwe Kersstal neergezet

·         Door de kinderen getekend en brachten ideeën in van schommelschapen

·         De kerststal heeft daarnaast ook nog een educatieve insteek.

Dergelijke projecten vallen onder naschoolse activiteiten van het cultuurmenu voor basisscholen. Het werd ondersteund door Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen.

·         Corneel Soeting  was de grote inspirator achter dit mooie project.

·         Daarnaast alle sponsoren uit ons dorp heel hartelijk bedankt.

 

 • Sinterklaasintocht

·         Die wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging DES

 

 • Herdertjestocht

·         Via de basisschool met echte schapen

·         Na afloop was het gezellig bij het “Dreupelkotje”.

 • De Stoofpot

·         De Stoofpot is een prachtig initiatief van de Protestantse gemeente “De Verbinding” waar diverse keren per jaar voor mensen uit de regio gekookt wordt en waar de maaltijd gezamenlijk wordt genuttigd.

 

 • Kerstdiner voor alleenstaanden bij Vacq (De zusjes Rieteco)

·         Aan de Nieuwe Havenweg (in de vroegere brandweerkazerne)

·         Voor ± 25 personen

 

 • Sportevenementen

·         Irma van Duyn de G-wielrenster uit Schoondijke sprintte op een winderige dijk net boven Zwolle tegen haar idool Anna van der Breggen, de wereldkampioene op de weg van 2018.  Hoe vaak maak je dat nou mee?  Ze kreeg De Kanjer, een rozet met een oorkonde, uitgereikt door Burgemeester Marga Vermuë tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2019 in het Belfort te Sluis.  De Kanjer wordt uitgereikt aan mensen die een voorbeeld zijn voor de maatschappij. (Irma namens de dorpsraad gefeliciteerd)  Irma is sinds 2009 lid van ID-Cycling, (Intellectual Disabilit- Cycling) een ploeg voor wielrenners met een verstandelijke handicap.  De getalenteerde Irma uit Schoondijke is een voorbeeld vanwege haar plezier in sport en heeft al heel wat overwinningen op haar naam staan.

 

Vooruitblik 2019

 

 • Geen aftredende bestuursleden

·         Volgend jaar is de voorzitter Lau Oosthoek en Kitty de Rijk Aftredend.

 

 • Mogelijkheid voor project Samendementievriendelijk in Sluis

·         Afgesproken is, om samen met de dorpsraad Groede dit jaar een training te verzorgen voor geïnteresseerden.

·         Volksziekte nummer 1  Dementie, op 2 staat Longkanker en op 3 een Hartinfarct.

 

 • Aantallen dementie in de gemeente Sluis met 23500 inwoners tot 2040

2019    2020  2025  2030  2040

590      610    680    770    920

·         Een training duurt ongeveer 2,5 uur

·         Het aantal deelnemers is minimaal 10, maximaal 20

·         De locatie wordt verzorgd door de aanvrager (incl. koffie/thee)

·         Kosten: voor algemeen publiek: gratis

 

 • Zonneweide op TECHNOPARK IN SCHOONDIJKE

Bijna alle fracties in de Sluise gemeenteraad zijn positief over de plannen voor de aanleg van een zonneweide met zonnepanelen op het bedrijventerrein in Schoondijke. Dat bleek uit een onlangs gehouden commissievergadering.  Idee van Adrie Neuféglise van “Maak Onze Regio Duurzamer” schreef de gemeenteraad een brief met zijn  idee.  Minstens 6000 zonnepanelen op het Technopark in Schoondijke. Het zou een oplossing kunnen zijn voor de braakliggende terrein. Wethouder Peter Ploegaert reageerde blij verrast. Het idee voor een zonnepark staat al in de eerder door Sluis opgestelde duurzaamheidsvisie.  B en W komen over enkele maanden  met een voorstel aan de gemeenteraad.  Ook het terrein rechts voor de Rotonde bij Oostburg zou ook in aanmerking kunnen komen.

 

 • Woonwagenkamp

·         Bewoners woonwagenkamp Schoondijke willen meer standplaatsen

·         Het zijn er nu drie en ze willen er acht.

·         Maar de gemeente Sluis houdt dat tegen, zeggen de bewoners.

·         De gemeente zegt dat er in oktober 2018 gesprekken zijn geweest en hoopt zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de wensen van de bewoners.

·         Één bewoner woont nu in een, zoals woonwagenbewoners dat noemen, burgerhuis aan de Willemsweg, tegenover het woonwagenkamp.

·         Ik wil gewoon bij mijn familie wonen op dat kamp, dat hoort bij onze cultuur

·         Het kamp werd in 2007 aangelegd en het was toen aanvankelijk de bedoeling dat er zes plaatsen Omdat drie gezinnen verhuisden werden er maar drie i.p.v. 6 standplaatsen aangelegd.

·         Voor de andere drie plekken zijn wel riolering, leidingen en verhardingen aangebracht, maar ze zijn nooit meer bewoond.

·         Vorig jaar werd er ministerieel besloten dat gemeenten meer ruimte moeten bieden aan woonwagenbewoners.

·         De gemeente Sluis heeft toegezegd dat ze samen met Hulst en Terneuzen deze week gaan bekijken hoe ze gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan het landelijk beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.

 

 • 75 jaar bevrijding en “De slag om De Schelde”

·         Comité 4 en 5 mei viering

·         Vanaf eind maart 2019 tot augustus 2020 zullen er in diverse kernen allerlei evenementen zijn die terug te voeren zijn naar de oorlog van 40-45 en de daaropvolgende bevrijding

·         75 jaar bevrijding (Schoondijke 23 oktober)

·         Slag om de Schelde (Gezamenlijke evenementen)

 • Playmobilmuseum in Schoondijke

·         Wim Waleboer (67) uit Breskens heeft zo’n uitgebreide collectie Playmobil dat hij besloten heeft er een museum mee in te richten; het Playmuseum. De deuren openen binnenkort

 

 • Geplande activiteiten

·         Freewheel ’79 is er helemaal klaar voor: Veldtoertocht op 10 februari 2019 Starten vanaf de Sportpark “De Molenkreek” van 8.30 uur tot 11.00 uur.

·         Moaneblusserfeesten en Trekkertrek 4de weekend in juni

·         Week later (heeft met Pinksteren en de Meerminnefeesten te maken).

·         Evenement voor 23 oktober (bevrijding Schoondijke) ??

·         Kernbezoek Schoondijke B & W 18 september.

 

7.   Financieel verslag / Kascontrole door J. Koster en François Dees

Johan Tournois meld zich als nieuw lid voor de kascontrole.

Er zijn dit jaar door de opening van het plein extra uitgaven gedaan en daardoor zijn onze reserves een stuk geslonken.

·         Penningmeester Jorien de Badts licht het e.e.a. toe.

 

8.   Bevrijding 75 jaar

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat we bevrijdt zijn. Er zijn al 3 bijeenkomsten geweest

Aanstaande vrijdag is de vierde bijeenkomst. We hebben alles doorgegeven aan het 4 mei comité  met o.a. Jan Ramondt Johan de Feijter en Lia Geelhoed.  Er zijn voor Schoondijke nog geen echte plannen (wel de bekende 4 mei herdenking).  Zodra er meer bekend is over extra evenementen zullen we dat o.a. door de bekende Nieuwsbrief bekend maken.   Het traject loopt van maart 2019 t/m augustus 2020.

 

9.   Laatste loodjes Herinrichting

·         Bloembakken zijn geplaatst en worden dit voorjaar ingeplant

·         Voor het zeildoek boven het podium komt eind januari een voorstel

·         Samen met Mark Verhoosel (gemeente Sluis) gaan we dit bespreken

·         We hopen dan alles eind mei 2019 rond te hebben

    10, Wat staat er verder nog te gebeuren in Schoondijke

 • Aanpassen Willemsweg en Lange Heerenstraat

·         De Willemweg binnen en de Lange Heerenstraat binnen de bebouwde kom staan nog in de wacht om    aangepast te worden.

·         De planning staat op 2020, maar misschien kan er eind 2019 al begonnen worden

·         We zullen u tijdig informeren als de plannen duidelijk zijn

 • Uitbaggeren Molenkreek

·         Kurstjens uit Hedel voert de werkzaamheden uit.

·         De te maken van een transportleiding in plaats van vrachtwagens, verwacht het waterschap dat er nauwelijks De kreek is munitieverdacht.

·         Duikers kwamen er 148 verdachte objecten zoals granaathulzen, munitiekisten en containers boven water.

·         Baggerslib 13.000 kuub wordt afgevoerd via een transportleiding

·         De totale kosten van het project bedragen €. 610.000,–.

·         Aannemer baggerwerkzaamheden worden vanaf een ponton uitgevoerd.

·         De baggerspecie wordt via transportleidingen naar laaggelegen landbouwpercelen vervoerd. Het baggeren wordt volgens planning half maart afgerond.

 

11. Welkomstboxen (Kitty de Rijk)

·         Doet dit nu samen met Joyce Haers (de Buut) en loopt goed.

 

12. Zonneweide

·         Bijna alle fracties in de Sluise gemeenteraad zijn positief over de plannen voor de aanleg van een zonneweide met zonnepanelen op het bedrijventerrein in Schoondijke. Dat bleek uit een onlangs gehouden commissievergadering.

·         Idee van Adrie Neuféglise van “Maak Onze Regio Duurzamer” schreef de gemeenteraad een brief met zijn idee.

·         Minstens 6000 zonnepanelen op het Technopark in Schoondijke.

Het zou een oplossing kunnenzijn voor de braakliggende terrein.

·         Wethouder Peter Ploegaert reageerde blij verrast.

·         Het idee voor een zonnepark staat al in de eerder door Sluis opgestelde duurzaamheidsvisie.

13. Rondvraag   

·         Wie kan de Nieuwsbrief niet openen ???

·         Woongoed heeft nog geen definitief besluit genomen m.b.t. bestemming bouw in de  Julianastraat

·         Verenigingen uit Schoondijke zouden samen moeten zitten om hun evenementen niet samen te laten overlappen.

·         Schoondijke heeft een wijkagent, dhr. Pijpelink.

·         Parkeerplaatsen MFC: 22 extra parkeerplaatsen. Feb overleg met gemeente en omwonenden.

 

14. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen heel hartelijk voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.

We hopen dit jaar weer op leuke en gezellige evenementen met daarnaast verder uitgroeien naar een dorp met nog meer saamhorigheid.

 

Dorpsraad Schoondijke, secretariaat, Marlies Bosman Veldstraat 32, Schoondijke

E-mail: drschoondijke@zeelandnet.nl  Website: http://www.schoondijke.info

0117-401316 (Lau Oosthoek)

Verslag Jaarvergadering 2019