Om alle mensen op de hoogte te houden vanĀ alles wat er gaande is in ons dorp, hebben we een beknopt verslag van de jaarvergadering op de website geplaatst.
Het verslag is terug te vinden in nieuwsbrief 4, onder het kopje nieuws.

verslag Jaarvergadering